Rodiče ztratí možnost volby a stát bude mít monopol na výchovu dětí

Přečtěte si náš komentář k novele zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. V poslanecké sněmovně by mělo v březnu dojít k dalšímu čtení zákona. Jeho přijetí v podstatě znamená zánik dětských skupin, tak jak je znáte dnes. 

 

V poslanecké sněmovně proběhne v březnu druhé a třetí čtení novely zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Přijetí novely bude znamenat faktický zánik dětských skupin. Takový krok negativně ovlivní předškolní vzdělávání dětí, a hlavně životy tisíců dětí a jejich rodičů. Ti díky tomu ztratí částečně možnost volby mezi státním a soukromým předškolním vzděláváním a možnost zvolit si pro své děti menší kolektiv s více individualizovanou péči vzdělaných chův nebo možnost umístit různě staré sourozence do jedné dětské skupiny.

 

Provozuje v Praze několik dětských skupin a s novelou zákona nesouhlasíme. Rodiče, kteří si oblíbili dětské skupiny pro předškolní vzdělávání svých dětí, se budou muset v případě přijetí novely zákona o dětských skupinách vrátit opět do situace, kdy budou odkázáni hlavně na služby státu.

 

Zanikne alternativa ke státním jeslím a školkám?

 

„Takový krok bude znamenat nedostatek kapacit pro děti ve státních jeslích a školkách a přeplněné školky a jesle, ve kterých není díky velkému počtu dětí ve skupině dostatek prostoru pro individuální přístup k dítěti a jeho potřebám,“ říká k novele zákona o dětských skupinách ředitelka Jahody Magda Juráňová a dodává: „Dětské skupiny pomáhají řešit problém přeplněných státních jeslí a školek a poskytují rodičům moderní alternativu k neosobním státním zařízením pro předškolní vzdělávání a péči. Jejich faktickým zrušením se tak zase vracíme o krok zpět, kdy bude stát namísto rodičů rozhodovat o životě jejich dětí a znemožní rodičům možnost volby.“

 

Ve srovnání s Evropskou unií má Česko nízkou dostupnost péče o malé děti a novela zákona o dětských skupinách situaci rozhodně nezlepší. Zánik dětských skupin navíc de facto znamená také menší flexibilitu rodičů na pracovním trhu. Rodiče také už neumístí různě staré sourozence do jedné třídy, což je pro ně i logisticky jednoduché. V dětské skupině mohou být děti od 1-7 let. Pro sourozence je výhodné své sourozenecké pouto utužovat společným docházením do dětské skupiny.

 

„Takový krok bude znamenat nedostatek kapacit pro děti ve státních jeslích a školkách a přeplněné školky a jesle, ve kterých není díky velkému počtu dětí ve skupině dostatek prostoru pro individuální přístup k dítěti a jeho potřebám.“

 

„Sociální služby a péče o děti a mládež mají svou nezastupitelnou roli při zlepšování života společnosti. Za stát tyto služby často zajišťují neziskové organizace, kterým ale umí stát házet také klacky pod nohy, jako je tomu v případě aktuálně řešené novely zákona o dětských skupinách,“ dodává Magda Juráňová.

Zpět na výpis novinek