Černý Most

ikona kalendář

Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Hlídání od 17:00 – po předchozí domluvě až do 20:00.

ikona značka mapy

Vybíralova 969/2
198 00 Praha 14 - Černý Most

ikona dítě

e-mail: skolka@jahoda.cz

Omlouvání dětí, odhlašování obědů
tel: +420 777 ­674 161

Soukromá mateřská škola Jahoda, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace JAHODA, se stala akreditovaným předškolním zařízením. Je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku školských právnických osob Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříku škol a školských zařízení Magistrátu hlavního města Prahy. Kvalitní výuku poskytuje vlastní vzdělávací program “Ruku v ruce s přírodou,” který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím program ČR a úspěšně prošel kontrolní činností České školní inspekce.

fotografie
fotografie

K rozvíjení dětí využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu, hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Co děláme?

 

  • k dětem přistupujeme s individuálním přístupem a úzce spolupracujeme s rodinou
  • nabízíme zájmové kroužky nad rámec výuky: tanečky, zpívání a keramiku
  • do výuky zahrnujeme angličtinu, muzikoterapii, plavání, divadelní představení, canisterapii, dopravní a environmentální výchovu
  • pro děti pořádáme školu v přírodě, lyžařský kurz a výlety
  • vyučujeme český jazyk pro děti cizinců
  • podporujeme inkluzi a integraci dětí s potřebou podpůrných opatření

 

fotografie
fotografie

Co o nás říkají rodiče? 

“Můj syn začal školku Jahoda navštěvovat po neblahé čtvrtletní zkušenosti ze školky jiné, nyní do ní dochází již třetím rokem. Hned zpočátku se ukázalo, že případné obavy nejsou vůbec na místě – ve školce Jahoda se mu líbilo od prvního dne, neplakal, nikdo na něj nebyl zlý a nedělal mezi dětmi rozdíly, syn se tak do školky  těšil. Naopak mi občas říká, že pro něj mám odpoledne přijít později.” “Každý den děti absolvují různé aktivity, učí se spoustu nových věcí, často zhlédnou divadelní či kouzelnické představení, účastní se besídek a karnevalů, pro děti předškolního věku je součástí výuky i „předškolní příprava“. “Cením si též milého a profesionálního přístupu ze strany pedagogů, kteří respektují dětskou osobnost a snaží se k dětem přistupovat individuálně. Na školku Jahoda budeme já i můj syn vzpomínat jen s radostí.”

maminka Kamila

Ke stažení

V dokumentech ke stažení najdete dokumenty potřebné k přihlášení svého dítěte do naší školky.

Naši partneři

Datum konání akce

Název akce

Popis akce

každý týden
Tanečky
Základní taneční a pohybová průprava. Kromě správného držení těla se děti naučí i lepší rovnováze, zvětší svůj rozsah pohybu a seznámí se se základy rytmiky. Naučí se poznat jednotlivé tanečky a poté je i zatančit. Při tanečkách používáme i různé pomůcky (např. šátky, stuhy apod.).
každý týden
Keramika
Pro děti, které rády tvoří. Kromě toho keramika nabízí dětem možnost smyslového rozvoje – vidět, cítit, možnost dotknout se a manipulovat s materiálem, porozumění plastické hmotě, tvaru atd. Každá hodina je koncipována na určité téma, ať už se to týká tématu vyráběného výrobku nebo techniky, kterou si děti vyzkouší. Vytvořené výrobky si děti mohou odnést domů.
2.12.
Rozsvícení vánočního stromečku
V rámci oslav 25 let Prahy 14, společně ozdobíme vlastní stromek, který jako jeden z pětadvaceti stromečků, rozsvítíme na Rajské zahradě a posléze ho přineseme k nám do školky, kde se bude cítit jako doma a bude nám dělat radost.
5.12.
Mikulášská nadílka
I letos,5.12., nezapomene Mikuláš, čert a anděl navštívit děti z naší mateřské školky, aby jim nadělili drobné dárečky.
10.12.
Návštěva Maxíkova
Návštěva CČM, kde je unikátní zóna inspirovaná přírodou. Starší zaujme oblast Les inspirovaná stezkou korunami stromů. Netradiční prolézačka s názvem Hnízdo pak nabízí originální vyhlídku. V druhé části hřiště je zóna pojmenovaná Ostrovy a Jezírko, dětem pomáhají interaktivní světla ve vylepšování jejich motorických schopností.
12.12.
Divadlo
„Vánoce víly Zlomyslíny“ – O víle, která chtěla překazit Vánoce.
16.12.
Výlet k Betlému
S dětmi se půjdeme procházkou podívat na Betlém s živými zvířátky.
18.12.
Kino - film "Polární expres"
Promítání pohádky s návazností na téma měsíce: “ Polární expres“ - Je Štědrý večer, pravý čas na dobrodružství. Vítej na palubě polárního expresu, kde je během cesty podávána horká čokoláda rozvernými číšníky a dobrodružství čeká v každém vagónu.
19.12.
Vánoční besídka od 16:00
Přijde k nám Ježíšek! Rodičům předvedeme Vánoční „představení“, rozbalíme dárečky, poslechneme a zazpíváme si koledy.
Termín bude upřesněn
Vánoční focení

Ceník na školní rok 2019/2020

Počet dní v týdnu

Školné

Stravné

Kulturní poplatek

Celkem/měsíc

5 dní v týdnu
6 000 Kč
1 530 Kč
100 Kč
7 630 Kč
4 dny v týdnu
4 940 Kč
1 220 Kč
100 Kč
6 260 Kč
3 dny v týdnu
3 780 Kč
920 Kč
100 Kč
4 800 Kč
2 dny v týdnu
2 520 Kč
610 Kč
100 Kč
3 230 Kč
1 den v týdnu
1 650 Kč
310 Kč
100 Kč
2 060 Kč

Formulář přihlášky

Informace pro přihlášení


PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek

Kontaktní informace
*Pokud se liší od trvalého bydliště dítěte
*Pokud se liší od trvalého bydliště dítěte

Doplňující informaceOsobní doporučeníSociální sítěMédiaJiné

Školka Jahoda Černý Most

Vybíralova 969/2
198 00 Praha 14 – Černý Most
IČO: 71341463
Číslo účtu: 248926771/0300
skolka@jahoda.cz

Omlouvání dětí, odhlašování obědů
tel: 777 ­674 161

 

Kontakt na zřizovatele
JAHODA, z.ú.
Mgr. Markéta Kalinová
e-mail: marketa.kalinova@jahoda.cz

 

Konzultační hodiny pro rodiče jsou možné po předchozí  domluvě v těchto hodinách:

Dominika Paverová – úterý 14:00 – 15:00
Jana Kostlivá – středa 14:00 – 15:00
Marie Vitoušová – čtvrtek 14:00 – 15:00
Karel Pavlík – čtvrtek 15:00 – 16:00

Náš tým

obrázek lektora

Jana Kostlivá

ředitelka školy

Kladný vztah k dětem mám odjakživa, proto jsem si vybrala střední pedagogickou školu, která mi nabídla spoustu zajímavých praktických zkušeností i teoretických znalostí. Během praxí v mateřských školách jsem měla možnost pracovat s dětmi různého věku. Ve volném čase ráda zpívám, chodím do přírody, jezdím na dětské tábory a trávím čas s přáteli. S JAHODOU spolupracuji už od roku 2014.

ikona telefon 734 144 421 ikona email jana.kostliva@jahoda.cz
obrázek lektora

Lucie Pražáková

administrativa

Jmenuji se Lucie a v JAHODĚ pracuji již od roku 2010. V současné době zde pracuji jako personalistka a v mateřské škole na Černém Mostě jako asistentka. Papírování, to je práce, která mě odjakživa baví, zvláště v příjemném kolektivu JAHODY. Volný čas trávím se svým manželem a třemi dětmi. Ráda chodím do přírody, hodně čtu a sleduji filmy.

obrázek lektora

Marie Vitoušová

třídní učitelka modré třídy

Josef Václav Sládek napsal v básni Srdce: „Jen pohlédni na širokou zem a zeptej se: Co já tu jsem? Hle, květ a strom a zvěř a pták, vše krásno, živo, rádo tak. A slunce svítí nade vším a dá-li tobě víc než jim?“ Tak jako básník miluje slova, tak já miluji práci s dětmi. Proto jsem vystudovala Střední školu
pedagogickou v Litoměřicích a při studiu jsem absolvovala kurz znakového jazyka. Svůj obzor
a dovednosti při práci s dětmi si nadále rozšiřuji.

obrázek lektora

Dominika Paverová

třídní učitelka oranžové třídy

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, byla to pro mě jasná volba. O děti se zajímám už odjakživa, práce s nimi mě baví a naplňuje. Svůj volný čas trávím s rodinou a přáteli, vycházkami se psem a poznáváním Prahy. :)

obrázek lektora

Karel Pavlík

asistent pedagoga

Rodina, přátelé, cestování nebo smysluplná činnost, to je jen pár věcí, které mě v životě naplňují, proto jsem si ke studiu vybral speciální pedagogiku na PedF UK. Mojí životní filozofií je žít s otevřenými obzory, bez předsudků či minimal waste. Ve volném čase se věnuji sportu, saunování, jazykům nebo pub kvízům.

obrázek lektora

Jana Šmejkalová

pomocná asistentka

Jmenuji se Jana. Když jsem dosáhla důchodového věku, naskytla se mi příležitost práce ve školce Jahoda. Bylo to v roce 2012, kdy se školka začala teprve rozvíjet. Nic lepšího jsem si ani nemohla přát. Miluji malé dětičky již od mého mládí, když jsem byla ještě školačka. Ve školce se starám sice jenom o plná bříška dětí, ale práce mě naplňuje a baví. Doma mám čtyři vnoučátka, která miluji a snažím se s nimi být co nejvíce. Mám ráda přírodu, slunce, vodu, práci na zahrádce a ráda sáhnu po pěkné knížce.

obrázek lektora

Nikola Királyiová

pomocná asistentka

Po ukončení rodičovské dovolené jsem hledala novou práci a dostala jsem možnost pracovat pro MŠ Jahoda. Neumím si představit lepší práci než tu s dětmi. Sama mám doma dva syny, se kterými trávím veškerý volný čas.