Neziskovky a obce se mohou stát partnery v péči o nejmenší děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdává miliony na navýšení kapacit v dětských skupinách. Nejnovější příležitostí byla 8. dubna vypsaná výzva 61 v rámci programu OP Zaměstnanost plus s celkovou alokací 300 milionů Kč.

Nedočkavě očekávaná výzva přinesla ale mnoha provozovatelům a zájemcům o provoz zklamání – pouze třetina, tedy 100 milionů Kč je určena pro nestátní organizace, zatímco 200 milionů Kč je určeno pro kraje, obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Zájem o výzvu je enormní. Během prvního dne, kdy byla výzva otevřena, byly podány žádosti za 686 milionů Kč, z čehož ovšem pouze 6 žádostí (v součtu za 17 milionů Kč) pocházelo od obcí. Alokace určená pro nestátní organizace byla tedy mnohonásobně přečerpána, přičemž minimálně 180 žádostí bylo podáno již v první minutě, kdy byla výzva otevřena. (O tom, který projekt bude či nebude podpořen, rozhoduje čas podání – v tomto případě tedy spíše rychlost internetového připojení žadatele.)

Podmínky výzvy stanoví, že k žádosti je potřeba přiložit nájemní smlouvu nebo jiný vztah k nemovitosti, což implikuje velkou pravděpodobnost realizace předložených projektů. Cca 85 % podaných žádostí by přitom zahájilo provoz nejpozději k 1. lednu 2025. Pokud by MPSV vyhovělo všem podaným žádostem, vzniklo by tak v České republice velmi rychle cca 2 500 nových míst.

Avšak MPSV aktuálně rozdělí pouze 100 milionů Kč a podpoří pouze cca 30 žádostí, což znamená vytvoření pouze přibližně 360 nových míst pro děti v dětských skupinách. Zbývajících 200 milionů Kč, určených rovněž na podporu dětských skupin, bude ležet ladem několik měsíců.

Zájem o tyto finance ze strany obcí je přitom velmi malý a nelze se jim úplně divit. Výzva stanoví spolufinancování ze strany obcí na 10 % (obce do 3 tis. obyvatel) nebo dokonce 15 % (obce nad 3 tis. obyvatel). V rámci projektu lze získat finance na vybudování dětské skupiny a na její roční provoz, který lze ovšem alternativně financovat pomocí státního příspěvku. Ten je přitom jistější a administrativně méně náročný. Na vybudování modelové dětské skupiny s kapacitou 12 dětí v rámci OPZ+ obec dostane (po započtení výše uvedeného spolufinancování) cca 500 000 Kč, což není pro většinu z nich motivační. Na druhou stranu pro nestátní organizace se jedná o velkou částku, jejíž (ne)přidělení rozhodne o (ne)vzniku nové dětské skupiny.

Vraťme se ale zpátky k oněm zatím nerozděleným 183 milionům Kč. Ty nyní čekají, zda po nich přeci jen nějaká obec sáhne, a budou takto čekat až do konce září. Poté budou uvolněny nestátním organizacím. Pro ty bude ale už pozdě – nemohou si dovolit půl roku platit nájemné za prázdné prostory a čekání vzdají.

Jaký je tedy skutečný cíl MPSV a této výzvy? Jak říká Štěpánka Mašlárová, místo předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin: „Pokud máme skutečně rychle vyřešit nedostatek míst pro nejmenší a podpořit pracující rodiče, řešení je nasnadě. Navýšením alokace pro nestátní neziskové organizace zajistíme stovky nových míst již od letošního září. Během toho si mohou obce připravovat své provozy z investičních dotací. Neziskovky a obce se tak mohou stát partnery v péči o nejmenší děti.“ 

Citováno z tiskové zprávy Asociace provozovatelů dětských skupin z 10.4.2024.

Zpět na výpis novinek
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Kliknutím na tlačítko „Přijímám vše“ vyjádříte svůj souhlas s užitím souborů cookies pro statistiku a marketing.
Podrobnější informace o využití cookies souborů.