Projekty

HLAVNÍ PROJEKTY

Projekt: Sociální začleňování v JAHODĚ III

Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001779

Realizace: od 1.4.2021 do 31.3.2023

Projekt je zaměřen na realizaci aktivit kulturně komunitního života na území městské části
Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci.
Cílem je pomocí aktivit projektu realizovat prevenci vzniku sociálního vyloučení a aktivizaci
cílové skupiny, a to formou volnočasových a podpůrných aktivit jak v terénu a centru
JJAHODA.

Projekt : Podpora MŠ Jahoda 3

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019394

Realizace: od 1.4.2021 do 31.3.2022

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Projekt realizovat personální podporu v MŠ a to formou školního asistenta a účast pracovníků v projektových aktivitách.

Projekt: Jahoda Vinohrady 3

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016911

Realizace: od 1.10.2020 do 31.3.2022

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

Projekt : Neformální vzdělávání v KRC Jahoda

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016593

Realizace: od 1.9.2020 do 31.8.2023

Aktivitami projektu plánujeme zkvalitnění neformálního vzdělávání dětí a vzdělávání pracovníků i vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi od tří let a s žáky 1. a 2. stupně ZŠ v klubové činnosti v Komunitním rodinném centru Jahoda Albertov na Praze 2. Pracovníci budou absolvovat kurzy zaměřené na neformální vzdělávání.

Projekt: Inkluze a MŠ Jahoda III

Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001698

.Doba realizace: 1.9.2020 – 31.8.2021

Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Projekt pomáhá v Soukromé mateřské školce Jahoda zajistit podporu dvojjazyčného asistenta pro děti, další aktivitou je projektová výuka a odborná a komunitní setkávání s rodiči.

Projekt: Jahůdkové jesličky III

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015854

Realizace: od 1.3.2020 do 28.2.2022

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro
zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

Naše organizace prostřednictvím služby Terén Jahoda je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“,

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby.

Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM Džagoda je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“,

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby.

Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM Jahoda je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“,

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby.

Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt: Inkluze a MŠ Jahoda II

Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001383

Doba realizace: 1.7.2019 – 31.8.2020

Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Projekt pomáhá v Soukromé mateřské školce Jahoda zajistit podporu dvojjazyčného asistenta pro děti, další aktivitou je projektová výuka a odborná a komunitní setkávání s rodiči.

Projekt : Podpora školky Jahoda II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011645

Realizace: od 1.4.2019 do 31.3.2021

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Projekt realizovat personální podporu v MŠ a to formou školního asistenta a účast pracovníků v polytechnickém vzdělávání.

Projekt: Dětská skupina Nové Město
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0011378
Realizace: od 1.4.2019 do 31.3.2022
Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

Projekt: Jahoda Vinohrady 2

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008386

Realizace: od 1.10.2018 do 30.9.2020

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

Projekt: Sociální začleňování v JAHODĚ 2

Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781

Realizace: od 1.1.2019 do 31. 3. 2021

Projekt je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci.

Cílem je pomocí aktivit projektu realizovat prevenci vzniku sociálního vyloučení a aktivizaci cílové skupiny, a to formou volnočasových a podpůrných aktivit jak v terénu, tak v prostorech centra Jahody.

Projekt: Inkluze a MŠ Jahoda

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001173

Realizace: od 1.7.2018 do 30.6.2019

Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

Projekt: Raná péče a péče o děti předškolního věku a Jahoda

Poskytovatel: Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Realizace: od 7.3.2018 do 6.3.2019

Projekt je zaměřen na cíle: a) Podpora rodinám, jež se ocitnou v krizových či jinak obtížných životních situacích právním, sociálním a finančním poradenstvím; b) Posilování rodičovských kompetencí, vzdělávání rodičů; c) Psychosociální aktivity dětí a rodičů.

Záměrem je zvýšení informovanosti rodičů v životních oblastech, které mohou představovat pro rodiče určité riziko v rámci fungování rodiny, nebo které rodiny nedostatečně zvládají. Nabízíme potřebné informace, praktické nácviky, interaktivní přednášky, kurzy atd. Smyslem je vést rodiče k zodpovědnosti za budoucí život svých dětí. Rodičům poskytujeme bezpečný prostor pro vzdělávání, setkávání se, sdílení svých problémů a zkušeností a dětem možnost zapojení se do kolektivu a rozvíjet si sociální inteligenci a vztahové kompetence.

Projekt: Sociální začleňování v JAHODĚ

Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000144

Realizace: od 1.4.2017 do 31.12.2018

Projekt je zaměřen na rozvoj kulturně komunitního života na území městské části Praha 14 pro děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Cílem je zajištění prevence vzniku sociálního vyloučení a aktivizace sociálně vyloučených členů CS.

 

Projekt: Jahoda Vinohrady

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000717

Realizace: od 1.10.2016 do 30.9.2018

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

 

Projekt: Jahůdkové jesličky 2

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008339

Realizace: od 1.3.2018 do 29.2.2020

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

 

Projekt: Klub JAHODA

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000428

Realizace: od 1.7.2016 do 30.6.2018

Projekt Klub JAHODA je podpořen Evropskou unií, Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost

Cílem projektu je provoz volnočasového klubu pro děti na Praze 2 a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi, žáčky 1. stupně ZŠ. Projekt podporuje rovné příležitosti rodičů při vstupu na trh práce. Nabízíme provoz klubu, doprovody dětí a příměstské tábory.  V projektu bylo podpořeno dle plánu 44 rodičů, čerpali přes 16100 hodin podpory.

Projekt: Podpora školky Jahoda

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004533

Realizace: od 1.4.2017 do 31.3.2019

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Projekt: Dětská skupina na Andělu 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017363

Realizace: od 1.7.2022 do 30.9.2023

Cílem projektu je vybudování a provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny, a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi. 

 Projekt : Mateřská škola Jahoda.  

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000664

Realizace: od 1.9.2022 do 31.8.2024

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

OSTATNÍ

  • Rodinné centrum Jahoda Albertov 2019 / 2020 / 2021 / 2022

Podpora realizace ročních projektů nám umožňuje zajistit vzdělávací akce pro rodiče a jednorázové volnočasové akce pro děti a rodiče a pořádat letní příměstské tábory. Nabídka spočívá také v možnosti využití coworkingového centra.

  • Rodinná centra v JAHODĚ, z.ú. 2020 / 2021

Obsahem ročních projektů je posilování rodičovských kompetencí vzděláváním rodičů, realizací interaktivních odborných seminářů. Podpořeny jsou kreativní výtvarné aktivity pro děti a kroužky zaměřené na psychomotorický rozvoj dětí. Pro ně také připravujeme tematické příměstské tábory.

  • JAHODA proti kriminalitě 2012 / 2013/ 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

Cílem projektu je snižování kriminality dětí a mládeže, zvyšování informovanosti a právního vědomí dětí a změna rizikového způsobu života vedoucí k hodnotnějšímu a zdravějšímu trávení volného času. Nabízíme bezpečné aktivity na využití volného času, besedy s odborníky, sportovní akce, výlety, tábor a další.  Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

  • Prázdniny všem dětem v KRC AlbertovÚvod | ČEPS, a.s.

Prostřednictvím dárcovského programu společnosti ČEPS byly v roce 2021 a 2022 podpořeny
finančním darem příměstské tábory pro děti a ukrajinské děti. Realizovali jsme tematické tábory zaměřené
na podporu poznávacích, sportovních a výtvarných aktivit pro děti ve věku 3 až 13 let v
Komunitním rodinném centru Albertov.

Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022:

  • Projekt Mimoškolní aktivity v KRC AlbertovKontakty | Novoměstská radnice Praha
    Záměrem projektu je rozšířit aktivity v KRC o nabídku příměstských letních táborů a jednorázových akcí pro děti pořádaných v Komunitním rodinném centru Jahoda na Albertově. Nabízíme možnost aktivního trávení volného času pro děti v Prahy 2, rozšíření povědomí o více či méně alternativních volnočasových aktivitách pro děti a rodiče, společné trávení volného času. S přispěním dotace od Prahy 2 můžeme příměstské tábory realizovat tak, že se budou moci do nich přihlásit i sociálně slabší rodiny.

Dotační program v oblasti životního prostředí na období roku 2022 a roku 2023:

Kontakty | Novoměstská radnice Praha
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Kliknutím na tlačítko „Přijímám vše“ vyjádříte svůj souhlas s užitím souborů cookies pro statistiku a marketing.
Podrobnější informace o využití cookies souborů.