Terénní program

Terén Jahoda je preventivní sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let, které žijí nebo tráví svůj volný čas na Praze 14.

 

Terénní pracovníci se společně s animátory potkávají s dětmi a dospívajícími v jejich přirozeném prostředí. Pomocí volnočasových aktivit s nimi budují vztah, díky kterému mohou předcházet hrozícím průšvihům.

 

Stejně jako u nízkoprahových klubů (Jahoda a Džagoda)je naším cílem podporovat děti i mladé lidi a vést je k zodpovědnosti a k samostatnému řešení případných problémů.

fotografie