Seznamte se s odborníky v JAHODĚ – Miluše Vondráková

Předškolní vzdělávání.

Seznamte se s naší odbornicí na předškolní vzdělávání a členkou správní rady JAHODA Miluší Vondrákovou. Poznejte ty, kteří profesionalizují naše služby.

 

Usilujeme o lepší život ve městě. Abychom zlepšovali život ve městě správným směrem, najdete v našem jahodovém týmu spousty profíků z různých oblastí. Představujeme vám jednu z našich odbornic – Mgr. Miluši Vondrákovou, která se specializuje na předškolní vzdělávání, projektový management a také pomáhá přenášet poznatky z praxe směrem k odborníkům z ministerstev. V současné době je také ředitelkou mateřské školy.

 

Profesní profil

 

Miluše Vondráková se dlouhodobě věnuje tématu zavádění inovací ve vzdělávání. Své know-how opírá o více než dvacet let zkušeností, kdy aktivně učila v mateřské a základní škole, byla koordinátorem tvorby ŠVP (školní vzdělávací programy) a pracovala jako hlavní metodik pro primární a preprimární edukaci.

 

Byla projektovou manažerkou a lektorkou v EDUkační LABoratoři a podílela se na přípravě a realizaci projektů Škola dotykem (www.skoladotykem.cz), Školka hrou, Zavádění formativního hodnocení a dalších. Miluše Vondráková je odborným garantem programů (DVPP) pro předškolní vzdělávání v oblastech čtenářské a matematické pregramotnosti. Působila také na ředitelské pozici ve společnosti Tutor a v rámci své pracovní pozice na MŠMT se věnovala problematice Dlouhodobých záměrů vzdělávání. Dílčím způsobem se podílela také na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

 

Svou publikační činnost zaměřuje na rozvoj pregramotností u dětí v předškolním věku, je spoluautorkou metodických příruček Školka hrou a spoluzakladatelkou Ředitelské akademie.

 

Jak pomáhá v JAHODĚ?

 

Miluše Vondráková je členkou správní rady JAHODA a garantkou našich vzdělávacích projektů a aktivit. Dohlíží na jahodové strategie v oblasti předškolního vzdělávání a inovací.

 

Co by se mělo v předškolním vzdělávání zlepšit?

 

Především by se mělo více komunikovat, že je to nezastupitelná součást vzdělávacího systému – základy všech kompetencí se začínají budovat právě zde, zlepšit by se plošně mělo vybavení technologiemi – jak pro děti ve formě digitálních pomůcek, dostupnosti výukových aplikací a digitálního vzdělávacího obsahu, tak pro pedagogy ve formě vybavenosti – pracovní notebooky, ale také nabídka DVPP v této oblasti.

 

Současná situace s povinným distančním vzdělávání pro předškoláky, které mají povinnost realizovat je jen dalším důkazem o podceňování této oblasti z pozice systému. Většina pedagogů MŠ realizuje nyní distanční výuku ze svých soukromých počítačů o konektivitě MŠ snad raději ani nemluvit. Totéž platí o zajištění IT správy v mateřských školách. Ty, které nejsou ZŠ bojují, jak umí nebo spíš neumí…

 

Zlepšení se nabízí i v oblasti hodnocení a přístupu k předškolní přípravě ve formě užší spolupráce se ZŠ – zde by ale platila výzva pro obě strany.

Zpět na výpis novinek
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Kliknutím na tlačítko „Přijímám vše“ vyjádříte svůj souhlas s užitím souborů cookies pro statistiku a marketing.
Podrobnější informace o využití cookies souborů.